Jesteś tutaj: Dotacje :: DZIAŁANIE 4.3

DZIAŁANIE 4.3

POIG.04.03.00-00-E39/12

Kolejnym sukcesem firmy INTEMO S.A. jest  podpisanie 15 października 2013 roku

umowy o dofinansowanie Projektu „Wdrożenie nowej technologii produkcji kompozytu polimeru termoplastycznego ze słomą rzepakową oraz wytwarzanie na jego bazie innowacyjnych produktów”

Nr POIG.04.04.00-00-E39/12-00 w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013

 

Przedmiotem niniejszego projektu jest wdrożenie nowej technologii produkcji kompozytu polimeru termoplastycznego ze słomą rzepakową oraz wytwarzanie na jego bazie  innowacyjnych  produktów. W tym celu  zakupione zostaną maszyny i urządzenia niezbędne do uruchomienia produkcji nowych produktów Wnioskodawcy – obudów modułowych produkowanych na bazie kompozytu ze słomą rzepakową. W ramach przedsięwzięcia planuje się zakup następujących środków trwałych:

 

 1. Węzeł produkcyjny do przygotowania słomy rzepakowej do postaci umożliwiającej napełnianie nią termoplastów
 1. Stół podawczy, służący do przygotowania słomy rzepakowej jako materiału wsadowego,
 2. Szarpacz do słomy rzepakowej, w którym odpowiednio podana słoma rzepakowa zostanie wstępnie rozdrobniona na mniejsze rozmiary,
 3. Podajnik ślimakowy, dzięki któremu słoma rzepakowa o zredukowanej objętości zostanie przetransportowana z urządzenia wstępnego rozdrabniania do młyna rozdrabniającego,
 4. Młyn do rozwłóknienia słomy, w którym nadawa w postaci wstępnie rozdrobnionej słomy, zostanie poddana procesowi dezintegracji za pomocą oddziaływania obciążenia udarowego,
 5. System transportowo-separujący, składający się z zestawu cyklonów (2 sztuki), stanowiska filtrującego, silosa buforowego (1 sztuka), podajników ślimakowych (2 sztuki), przewodów rurowych. Dzięki temu systemowi rozwłókniona słoma rzepakowa, zostaje odseparowana od frakcji pylistych i wprowadzona do granulatora zasadniczego,
 6. Granulator zasadniczy, w którym następuje całkowite wysuszenie rozdrobnionej słomy, jej dalsze rozdrobnienie i zagęszczenie do postaci peletu o odpowiedniej średnicy i długości,
 7. Chłodnica z wentylatorem wyciągowym oraz przesiewaczem. W urządzeniu tym następuje wychłodzenie produktu końcowego w postaci peletu, jego przesianie w celu odseparowania drobnych frakcji i transport materiału do cyklonu,
 8. Cyklon ze śluzą obrotową, w którym nastąpi ostateczne odpylenie od peletu frakcji pylistej,
 9. Podajnik taśmowy, transportujący pelet do węzła wytłaczania,
 10. Sterowanie węzłem przygotowania słomy rzepakowej, którego zadaniem jest kontrola procesów składowych i koordynacja przepływu materiału pomiędzy poszczególnymi urządzeniami.

 

 1. Linia do wytłaczania kompozytu termoplast - słoma rzepakowa. Zasadniczą częścią linii do produkcji kompozytu tworzywo termoplastyczne- słoma rzepakowa jest wytłaczarka dwuślimakowa o wydajności zapewniającej ciągłe zaopatrywanie węzła produkcji końcowej w materiał kompozytowy. Linia do wytłaczania kompozytu termoplast- słoma rzepakowa musi być wyposażona w odpowiednią głowicę wytłaczarską, dzięki której zostanie nadany ostateczny kształt wytłoczyny przypominającej makaron. Kompozyt termoplast-słoma rzepakowa w postaci zbliżonej do nitek makaronu musi zostać pocięty w granulatorze nożowym lub wyposażonym w głowicę do frezowania na granulat o gęstości nasypowej zbliżonej do litego granulatu polimerowego. Jest to ostatnia faza przygotowania kompozytu do dalszego przetwarzania.

 

 1. Linia do produkcji wytworów z kompozytów termoplast-słoma rzepakowa metodą wtryskiwania składająca się z trzech gniazdach produkcyjnych, gdzie każde z nich zostanie wyposażone:

        a)  Wtryskarka o napędach elektrycznych: 3 sztuki

        b)  Zestaw form wtryskowych

        c)  Robot do wtryskarki

        d)  Taśmociąg

Dodatkowym zamiarem projektu jest zastosowanie instalacji centralnego podawania surowców na każdym etapie wytwarzania wytworów z kompozytu termoplast-słoma rzepakowa. Tego typu inwestycja spowoduje ochronę materiału wsadowego przed wpływem warunków otoczenia. Ponadto uzyska się kontrolę nad przepływami surowców do wytwarzania peletu, kompozytu termoplast-słoma rzepakowa oraz umożliwi płynne zasilanie wtryskarek elektrycznych bez ingerencji człowieka. Proces podawania surowca będzie odbywał automatycznie przy wykorzystaniu sterowania pneumatycznego.

 

 

 

 


INTEMO S.A.
88-230 Piotrków Kujawski
ul. Wloclawska 33
tel.: +48 (54) 265 41 42
fax: +48 (54) 265 41 43


Nowa hala produkcyjna

2017-01-27

Wybudowaliśmy halę produkcyjną o powierzchni 600 m2, w której praca będzie się odbywać na wtryskarkach w pełni elektrycznych.

Życzenia świąteczne

2016-12-20

Drodzy Partnerzy, pracownicy, Niech Wasze Święta będą wypełnione Radością i szczęściem. Najlepsze życzenia na nadchodzący Nowy Rok

Nowe wtryskarki

2016-12-20

Uruchomiono dla Intemo S.A. kolejne 4 w pełni elektryczne wtryskarki.