Jesteś tutaj: Dotacje :: DZIAŁANIE 5.3

DZIAŁANIE 5.3

RPKP.05.03.00-04-019/13

Kolejnym sukcesem firmy INTEMO S.A. jest podpisanie w dniu 27 czerwca 2014 roku Umowy o dofinansowania projektu pn.” Wdrożenie energooszczędnej instalacji centralnego chłodzenia oraz sprężonego powietrza w INTEMO S.A.”w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania  5.3. Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska  Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiegona lata 2007 – 2013.

Wprowadzenie technologii ograniczających zużycie wody – w ramach wprowadzonego nowego układu jesteśmy wstanie zaoszczędzić dość dużą ilość wody w porównaniu do obecnie stosowanej na produkcji. Oszczędności będą się plasowały na następującym poziomie: 

- nowoczesny system przygotowania wody technologicznej do wypełnienia układu chłodzenia 2% oszczędności tj. 73,9 m3/rok ]

– szczelny układ rurociągów i zaworów 1% oszczędności tj. 36,9 m3/rok

– zawracanie wody zraszającej skraplacze do układu 0,5% oszczędności tj. 18,5 m3/rok

– instalacja CO – układ otwarty instalacji 0,1% oszczędności tj. 3,7 m3/rok

Wprowadzenie znaczącej zmiany produkcyjnej – dzięki zastosowaniu nowoczesnych i zarazem innowacyjnych układów chłodzenia osiąga się precyzyjną kontrolę nad prowadzonym procesem wtryskiwania, który to wpływa na właściwości formowania detali. Zastosowanie nowoczesnych układów chłodzenia eliminuje większość wad powierzchniowych wyprasek w postaci linii łączenia, wypaczeń, deformacji detali oraz naprężeń własnych wpływających na własności wytrzymałościowe wyprasek. Dzięki wprowadzeniu nowoczesnego układu chłodzenia wyprasek można prowadzić precyzyjną kontrolę nad skurczem pierwotnym detali z co za tym idzie zachować ciągłość i stabilność prowadzonego procesu produkcyjnego pod względem wymiarowym produkowanych detali z tworzyw polimerowych. Zmiana procesu produkcyjnego przy jednoczesnym zwiększaniu zatrudnienia jest zgodna z preferowanymi typami projektów RPO WK-P na lata 2007-2013 oraz z zasadami udzielania pomocy inwestycyjnej rozporządzenie MRR z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. Nr 239, poz. 1599).

 

 


INTEMO S.A.
88-230 Piotrków Kujawski
ul. Wloclawska 33
tel.: +48 (54) 265 41 42
fax: +48 (54) 265 41 43


Nowa hala produkcyjna

2017-01-27

Wybudowaliśmy halę produkcyjną o powierzchni 600 m2, w której praca będzie się odbywać na wtryskarkach w pełni elektrycznych.

Życzenia świąteczne

2016-12-20

Drodzy Partnerzy, pracownicy, Niech Wasze Święta będą wypełnione Radością i szczęściem. Najlepsze życzenia na nadchodzący Nowy Rok

Nowe wtryskarki

2016-12-20

Uruchomiono dla Intemo S.A. kolejne 4 w pełni elektryczne wtryskarki.