Jesteś tutaj: Dotacje :: DZIAŁANIE 6.1

DZIAŁANIE 6.1

POIG.06.01.00-04-014/13

03 czerwca 2014 roku INTEMO S.A. podpisało umowę nr UDA-POIG. 06.01.00-04-014/13-00 z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym.

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013dofinansowanie Projektu ”Zwiększenie konkurencyjności INTEMO S.A. na rynkach zagranicznych.

Ogólnym celem projektu jest wzrost wielkości ogólnej sprzedaży produktów Spółki INTEMO S.A. poprzez wdrożenie działań rekomendowanych w ramach profesjonalnej strategii eksportowej – Planie rozwoju eksportu. Strategia rozwoju Przedsiębiorstwa zakłada stałe rozszerzanie działalności Spółki, w tym pozyskiwanie nowych partnerów biznesowych oraz zwiększenie sprzedaży, również intensyfikacja i zwiększenie działalności eksportowej. Wnioskodawca podejmie działania rekomendowane w Planie rozwoju eksportu, dzięki czemu możliwe będzie osiągnięcie celów:             

  1. Zwiększenie sprzedaży, tym samym obniżenie kosztów;
  2. Wykorzystanie potencjału Firmy;
  3. Rozwój Firmy – nawiązanie współpracy z zagranicznymi odbiorcami produktów i usług, a w konsekwencji rozwój Przedsiębiorstwa i zwiększenie zatrudnienia;
  4. Wzrost świadomości i rozpoznawalności polskiej marki INTEMO S.A. na rynkach zagranicznych, co przyczyni się również do wzmocnienia jej pozycji na rynku krajowym;
  5. Poznanie strategii działań konkurentów działających na rynkach zagranicznych;

   6. Szybsze pozyskanie informacji o nowych technikach marketingowych, metodach sprzedaży i dystrybucji usług;

   7. Poprawa wizerunku Przedsiębiorstwa, jako Firmy aktywnej na rynku międzynarodowym;

   8. Przyczynienie się do promocji Polski na świecie, jako kraju z wysoką wiedzą specjalistyczną i unikatowym know-how,a tym samym przyciągnięcie do Polski wielu inwestorów;

   9. Dzięki eksportowi usług Spółka pozytywnie wpłynie na wizerunek polskich Przedsiębiorstw poza granicami kraju. Oferowane produkty i usługi charakteryzują się wyjątkowo wysoką jakością oraz innowacyjnym charakterem, dzięki czemu powinny one pozytywnie wpływać na wizerunek Polski. Osiągnięcie celów możliwe będzie przez podjęcie działań: misje gosp., udział w targach jako wizytator, udział w bezpośrednich spotkaniach z potencjalnymi partnerami handlowymi, strategia finansowania działalności eksportowej, opracowanie koncepcji wizerunkowej Przedsiębiorstwa, udział w targach na terenie RP jako wystawca oraz organizacja misji zagranicznych firm w siedzibie Wnioskodawcy. Cele jakie zamierza osiągnąć Przedsiębiorca są w pełni zgodne z założeniami Działania 6.1 „paszport do eksporty” POIG

 


INTEMO S.A.
88-230 Piotrków Kujawski
ul. Wloclawska 33
tel.: +48 (54) 265 41 42
fax: +48 (54) 265 41 43


Nowa hala produkcyjna

2017-01-27

Wybudowaliśmy halę produkcyjną o powierzchni 600 m2, w której praca będzie się odbywać na wtryskarkach w pełni elektrycznych.

Życzenia świąteczne

2016-12-20

Drodzy Partnerzy, pracownicy, Niech Wasze Święta będą wypełnione Radością i szczęściem. Najlepsze życzenia na nadchodzący Nowy Rok

Nowe wtryskarki

2016-12-20

Uruchomiono dla Intemo S.A. kolejne 4 w pełni elektryczne wtryskarki.